TRIẾT LÝ SỐNG CỦA BS ĐẠI

Nhiệt huyết và
đáng để tin

23 Tháng Tám, 2021

Bí quyết #04 giúp sinh viên y dược ôn thi điểm cao và đạt học bổng

Focus = Following One Course Until Successful (Theo đuổi 01 mục tiêu cho đến khi thành công)
23 Tháng Tám, 2021

Bí quyết #03 giúp sinh viên y dược ôn thi nhàn điểm cao & đạt học bổng

Vì số lượng kiến thức em học 1 kỳ ở đại học bằng cả 3 năm cấp 3 cộng lại. Nên việc dựa vào chăm chỉ, cần cù dường như không đủ. Đặc biệt, cuộc sống đại học với những bạn xa nhà sẽ bắt đầu khác. Em sẽ bắt đầu tự lập, tự lo toan, tự quyết định mọi thứ.
23 Tháng Tám, 2021

Bí quyết #02 giúp sinh viên y dược ôn thi nhàn điểm cao & đạt học bổng

sau này, khi thầy xây dựng được các phương pháp học nhàn mà hiệu quả ở trường y dược. Mới hiểu ra tại sao lại như vậy (lúc còn ngu muội thì mình bảo thức khuya phải điểm cao hơn chứ. Nhưng khi sáng tỏ, có phương pháp rồi, mới nhận ra đúng là dại)
23 Tháng Tám, 2021

Bí quyết #01 giúp sinh viên y dược ôn thi điểm cao & đạt học bổng

Tất cả những suy nghĩ sai lầm đó, được ĐÁP LẠI bằng kết quả ngay lập tức. Thầy nhận bảng điểm học kỳ đầu tiên năm thứ nhất với toàn những con 5, 6 và lác đác vài con 7. Thật kinh khủng khi nhớ lại những ngày đó.
0981.81.51.68
1
Bạn cần hỗ trợ?
Chát với chúng tôi