TRIẾT LÝ SỐNG CỦA BS ĐẠI

Nhiệt huyết và
đáng để tin

14 Tháng Bảy, 2021
Thử thách mùa covid

THỬ THÁCH CƠM TRẮNG MÙA #COVID

Làm ơn, hãy ở nhà. Bạn có thể sẽ là F0 tiếp theo và không có máy thở để hồi sức đâu.
0981.81.51.68
1
Bạn cần hỗ trợ?
Chát với chúng tôi