TRIẾT LÝ SỐNG CỦA BS ĐẠI

Nhiệt huyết và
đáng để tin

9 Tháng Tám, 2021
Học bác sĩ ddeer làm giàu

Chọn học bác sĩ ĐỂ LÀM GIÀU, nên hay không?

“Em chọn ngành y dược vì giàu có”. Đây là lý do mà rất nhiều người có. Nhưng nó lại là lý do khó nói ra nhất. Vì nó làm cho người nói trông có vẻ ích kỷ, vụ lợi. Nên phải là người rất bản lĩnh, hoặc rất ngông, hoặc với những người rất thân mới dám nói ra lý do này.
0981.81.51.68
1
Bạn cần hỗ trợ?
Chát với chúng tôi