TRIẾT LÝ SỐNG CỦA BS ĐẠI

Nhiệt huyết và
đáng để tin

25 Tháng Tám, 2021

Talk show: Bác sĩ ra trường chọn theo chuyên ngành nào?

Mong đất nước sớm bình an. Để lại được cùng các thầy cô trò chuyện, tâm sự với các em sinh viên và tân bác sĩ
0981.81.51.68
1
Bạn cần hỗ trợ?
Chát với chúng tôi